THE TEACHERS

SCHOOL YEAR 2000/01

 

Principal: Papadopoulos Stergios

 

 

Classes : Teachers

     A1    : Toutziari Antonia

     A2    : Efstathiadou Anna

     B1    : Barakli Vasiliki

     B2    : Sidiropoulou Olympia

     Γ1    : Filippidis Antonios

     Γ2    : Mavromatis Gabriel

     Δ1    : Karambela Dimitra

     Δ2    : Dodoulos Vasilios

     Ε1    : Ioannou Dimitrios

     Ε2    : Tsalis Georgios

    Στ1    : Panousos Georgios

    Στ2    : Karras Efthimios

 

 

Teacher of English Language: Papadopoulou Maria

Teacher of Physical Education: Spanou Dina

Teacher of Olympic Education: Panagouli Sofia

Teacher of Music: Koukolitsou Dina

Teacher of Romany: Chatzopoulou Katerina

Intercultural Education: Ntajos Stavros

                                        Daniilidou Fotini

                                        Spiranti Lora

 

 

 

Classes of Creative activities

All-day school

 

Teachers: Bakarozos Christos

                     Yianga Maria

                 Koufonikou Dina

                 Hercules Theofanis

 

Teacher of Physical Education: Orfanidou Stela

 

Back