THE TEACHERS

SCHOOL YEAR 2001/02

 

Principal: Papadopoulos Stergios

 

 

Classes : Teachers

     A1    : Beka Maria

     A2    : Avramidou Barbara

     B1    : Toutziari Antonia

     B2    : Efstathiadou Anna

     Γ1    : Nikiforidis Polichronis

     Γ2    : Karras Efthimios (Assistant Principal)

     Δ1    : Filippidis Antonios

     Δ2    : Mavromatis Gabriel

     Ε1    : Karambela Dimitra

     Ε2    : Defigou Stamatia

    Στ1   : Pavlidis Stathis

    Στ2    : Papaioannou Catherine

 

 

Teacher of English Language: Papadopoulou Maria

Teacher of Physical Education: Spanou Dina

Teacher of Olympic Education: Tsilibonis Konstantinos

Teacher of Romany: Dodoulos Vasilios

Intercultural Education: Polichronidou Sotiria

 

 

 

Classes of Creative activities

All-day school

 

Teachers: Bakarozos Christos

                     Yianga Maria

                 Manolopoulos George

 

Teacher of Physical Education: Gratsounidis Panagiotis

 

Back