THE TEACHERS

SCHOOL YEAR 2005/06

25 Teachers

 

Principal: Papadopoulos Stergios

 

 

Classes : Teachers

     A1    : Kosta Vanna

     A2    : Efstathiadou Anna

     B1    : Demojani Stamatia

     B2    : Avramidou Barbara

     Γ1    : Koufonikou Konstantina

     Γ2    : Karras Efthimios (Assistant Principal )

     Δ1    : Paraschos Athanasios

     Δ2    : Kariotou Maria   

     Ε1    : Filippidis Antonios

     Ε2    : Sois Apostolos

    ΣT1   : Samelis Christos

    ΣT2   : Batilas Michalis

Teacher of Music: Drigoja Panajota

Teacher of English Language: Charalampidou Aikaterini

Teacher of Physical Education: Chaliamalia Vanna

Teacher of Olympic Education: Vodeniotou Pigi

Teacher of Romany: Mavromatis Gabriel

Intercultural Education: Aslanidou Nastia

 

 

Classes of Creative activities

All-day school

 

Teachers: Toutziari Antonia

                  Karagiannis Panajotis

                  Yianga Maria

Teacher of Physical Education: Vodeniotou Pigi

Teacher of Computer Skills: Seridou Anna

Teacher of English Language: Kitsi Aikaterini

Teacher of Music: Drigoja Panajota

Teacher of Dance: Sisopoulou Theodora

 

Back