THE TEACHERS

SCHOOL YEAR 2016/17

29 Teachers

 

Principal: Papadopoulos Stergios

Assistant Principal: Toutziari Antonia

 

Classes : Teachers

1th A:  Sois Apostolos

1th B:  Karras Efthimios

2th A:  Jannakoula Katerina

2th B:  Aslanidi Nastia

3th A:  Keskilidou Machi

3th B:  Samelis Christos 

4th A:  Paraschos Athanasios

4th B:  Efstathiadou Anna

5th A:  Filippidis Antonios

5th B:  Kyriakidou Zacharoula

6th A:  Kefalidou Artemis

6th B:  Zervou Kyriaki

 

Teacher of English Language: Malivitsi Soi and Derveli Anastasia

Teachers of German Language: Dionysiou Petroula & Tassopoulou Maria

Teacher of France Language: Vasiliadou Eleni

Teacher of Physical Education: Arizanis Manolis & Barzou Christos

Teacher of Romany: Mavromatis Gabriel

Intercultural Education: Karagiannis Panajotis & Basli Marianthi

Teacher of special support: Apostolou Katerina

Teacher of computer skills: Delibei Elena

Teacher of Music: Karakatsani Elektra

Teacher of Theatrical Education: Demiri Kyriaki

Teacher of  Art: Goutzos Filippos

 

Back