ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

του 6ου Διαπολιτισμικού και Ολοήμερου Δημοτικού Ελευθερίου - Κορδελιού

 

Ακολουθεί ένας χρήσιμος κατάλογος με βιβλία, έντυπα, αφίσες και CD ( 300 τίτλοι ) σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (εκπαίδευση παλιννοστούντων, αλλοδαπών και τσιγγανοπαίδων) που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς και υπάρχουν στη βιβλιοθήκη διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του σχολείου μας, η οποία αποτελεί μέρος της μεγάλης βιβλιοθήκης που έχουμε δημιουργήσει.

Τα υπόλοιπα μέρη αποτελούν η παιδική μαθητική δανειστική βιβλιοθήκη (931 βιβλία κι έντυπα) και η βιβλιοθήκη των δασκάλων (750 βιβλία κι έντυπα).

Ένας κατάλογος που πιστεύουμε, ότι θα είναι χρήσιμος σε όλα τα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Σίγουρα έχουν κυκλοφορήσει κι άλλα βιβλία κι άλλες εκδόσεις τις οποίες όμως δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε στο σχολείο μας.

Υποσχόμαστε όμως, ότι θα προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε με νέα βιβλία τη βιβλιοθήκη μας

 

 

Ο διευθυντής

 

Παπαδόπουλος Στέργιος

 

 

Διδακτικό υλικό:

 

Α) Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το

     ΚΕ.Δ.Α. ( Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής ) έχουν εκδοθεί τα παρακάτω:

 

1.       Η μαγεία της Αλφαβήτας, αποτελείται από 24 εικονογραφημένες καρτέλες που απεικονίζουν τα 24 γράμματα της αλφαβήτας (πεζά και κεφαλαία) καθώς και 24 πρότυπες λέξεις που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα της αλφαβήτας.

2.       Ταξιδεύω εδώ κι εκεί, αποτελείται από 16 καρτέλες με εικονογραφημένες καταστάσεις, που αφορούν τα μέσα συγκοινωνίας και τοπικά επιρρήματα που προσδιορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο.

3.       Διαβάζω 1, αποτελείται από 12 εικονογραφημένες καρτέλες ελεύθερης ανάγνωσης με προτάσεις κλιμακωτής δυσκολίας. Στόχος του είναι η εξάσκηση και βελτίωση της ανάγνωσης των μαθητών, η κατανόηση του γραπτού λόγου, η εξάσκηση στην παρατήρηση και στην άντληση πληροφοριών, η παραγωγή επικοινωνιακού λόγου, και η εξάσκηση στη δυνατότητα διήγησης ιστοριών μαζί με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

4.       Διαβάζω 2, αποτελείται από 4 εικονογραφημένες ιστορίες με θέματα από τη σχολική ζωή και δημιουργικές δραστηριότητες. Θεματικός άξονας των ιστοριών είναι η σχολική ζωή και στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών, στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την παρατήρηση και τις ομαδικές δραστηριότητες, στην εξοικείωση με την προφορική και γραπτή έκφραση των προσωπικών εμπειριών.

5.       Διαβάζω 3, περιέχει δύο βιβλία με εννέα συνολικά εικονογραφημένες διαπολιτισμικές ιστορίες. Στόχος του είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της γλώσσας ως φορέα νοημάτων, η εντόπιση και κωδικοποίηση πληροφοριών. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου  γλωσσομάθειας.

6.       Διαβάζω 4, αποτελείται από 8 αφηγηματικές ιστορίες που έχουν ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο, τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, την ευαισθητοποίησή τους σε διαπολιτισμικά θέματα, την έκφραση των συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεων. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του δημοτικού σχολείου αλλά κυρίως στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο γλωσσομάθειας.

7.       Σχέδιο εργασίας 1: Η Λαϊκή Αγορά

8.       Σχέδιο εργασίας 2: Η οικογένεια

9.       Σχέδιο εργασίας 3: Η Θάλασσα

10.  Σχέδιο εργασίας 4: Η Τεχνολογία

11.  Σχέδιο εργασίας 5: Τα δόντια μας

12.  Σχέδιο εργασίας 6: Η ελιά

13.  Σχέδιο εργασίας 7: Μοναστηράκι, θέα και ιστορία

14.  Σχέδιο εργασίας 8: Ο ελεύθερος χρόνος

15.  Η Λαϊκή Αγορά 1- ντοσιέ με καρτέλες.

16.  Η Λαϊκή Αγορά 2- ντοσιέ με καρτέλες.

17.  Η Λαϊκή Αγορά 3- ντοσιέ με καρτέλες.

18.  Λαϊκή Αγορά - ντοσιέ με καρτέλες εργασίας.

19.  Η Ελλάδα της λαϊκής αγοράς, επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα ταξίδι στην Ελλάδα απ’ άκρη σε άκρη με οδηγό τις γεύσεις και τα αγαθά του κάθε τόπου.

20.  Στη λαϊκή αγορά για ψώνια, επιτραπέζιο παιχνίδι.

21.  Μια τρελή-τρελή θαλασσοπισίνα, επιτραπέζιο παιχνίδι.

22.  Αναγνωστικές ασκήσεις Α, παιχνίδι ταύτισης. Μια πολύ καλή προαναγνωστική άσκηση για το νηπιαγωγείο και τους μαθητές των μικρών τάξεων του δημοτικού.

23.  Γεια σας 1, ένα βιβλίο για την πρώτη γραφή και ανάγνωση-βιβλίο μαθητή. συνοδεύεται από αφίσα, που απεικονίζει τη σωστή φορά των γραμμάτων κατά τη γραφή τους.

24.  Γεια σας 1, ένα βιβλίο για την πρώτη γραφή και ανάγνωση-βιβλίο δασκάλου.

25.  Γεια σας 2, βιβλίο μαθητή.

26.  Γεια σας 2, βιβλίο δασκάλου.

27.  Γεια σας 3, βιβλίο μαθητή

28.  Γεια σας 3, βιβλίο δασκάλου

29.  Γεια σας 4, βιβλίο μαθητή

30.  Γεια σας 4, βιβλίο δασκάλου

31.  Το μικρό μου λεξικό 1, περιέχει εικονογραφημένες λέξεις καθώς και λέξεις με τα αντίστοιχα άρθρα τους σε αλφαβητική σειρά.

32.  Το μικρό μου λεξικό 2, περιέχει εικονογραφημένες λέξεις κατά θεματική ενότητα, δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου.

33.  Το μικρό μου λεξικό 3, περιέχει εικονογραφημένες λέξεις κατά θεματική ενότητα, δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου.

34.  Το μικρό μου λεξικό 4, περιέχει εικονογραφημένες λέξεις κατά θεματική ενότητα, δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου.

35.  Λέξεις και εικόνες ( εικονογραφημένο λεξικό ) απευθύνεται σε όσους μαθαίνουν ελληνικά ως ξένη γλώσσα και περιέχει: 4500 λέξεις και φράσεις θεματικά οργανωμένες, εικόνες που δείχνουν τη χρήση τους, ορισμός με πρόσθετο λεξιλόγιο, ευρετήριο λέξεων, εξηγήσεις και πίνακες για το παραγωγικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας.

36.  Λέξεις και εικόνες ( εικονογραφημένο λεξικό ) – Β' αναθεωρημένη έκδοση

37.  Υπόθεση γλώσσα (ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα) γραμματική και ασκήσεις για παιδιά και νέους- χρόνος Ενεστώτας.

38.   Υπόθεση γλώσσα (ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα) γραμματική και ασκήσεις για παιδιά και νέους- χρόνος Μέλλοντας.

39.   Υπόθεση γλώσσα (ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα) γραμματική και ασκήσεις για παιδιά και νέους-έγκλιση Προστακτική.

40.   Υπόθεση γλώσσα (ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα) γραμματική και ασκήσεις για παιδιά και νέους-έγκλιση Υποτακτική.

41.   Υπόθεση γλώσσα (ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα) γραμματική και ασκήσεις για παιδιά και νέους-Παρελθόν ρήματα σε -ω.

42.   Υπόθεση γλώσσα (ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα) γραμματική και ασκήσεις για παιδιά και νέους-Παρελθόν ρήματα σε -μαι.

43.   Μαζί 1, βιβλίο μαθητή.

44.   Μαζί 1, βιβλίο εργασιών.

45.   Μαζί 1 CD, βιβλίο μαθητή και βιβλίο εργασιών ( ακουστικά κείμενα - ασκήσεις φωνητικής )

46.   Μαζί 2, εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, βιβλίο μαθητή.

47.   Μαζί 2, εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, βιβλίο εργασιών.

48.   Μαζί 2 CD, βιβλίο μαθητή και βιβλίο εργασιών ( ακουστικά κείμενα).

49.   Λίγα τραγούδια θα σου πω, συμπληρωματικό διδακτικό υλικό της σειράς « Μαζί », μια μουσική ανάπαυλα για τους αλλοδαπούς μαθητές της νέας ελληνικής και το δάσκαλό τους με κύριο στόχο την εμπέδωση κι επέκταση του λεξιλογίου των μαθητών. Συμπεριλαμβάνει 14 τραγούδια σύγχρονα αλλά και παλιότερα-με ποικίλα μουσικά στυλ-προκειμένου να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με ένα όσο δυνατόν ευρύτερο φάσμα της ελληνικής μουσικής (βιβλίο και CD)

50.   Θάλασσα (περιοδικό για το νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου).

51.   Θάλασσα – βιβλίο ασκήσεων.

52.   Το βιβλίο της Τεχνολογίας σε κόμικς, για την προσχολική αγωγή.

53.   Ασκήσεις Τεχνολογίας, για την προσχολική αγωγή.

54.   Βιβλίο οδηγιών εισ. Γλωσσικού υλικού, για την προσχολική αγωγή.

55.   Η ιστορία των ανθρώπων, ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, για το πώς άρχισε η ιστορία των ανθρώπων πάνω στη γη.

56.   Η ιστορία των ανθρώπων, βιβλίο δασκάλου

57.   Ντοσιέ με 45 φυλλάδια και διαφάνειες γραμματικής.

58.   Φύση και Γλώσσα-Τα φυτά

59.   Φύση και Γλώσσα-Διατροφή

60.   Φύση και Γλώσσα-Φως-Φακοί-Όραση

61.   Φύση και Γλώσσα-Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

62.   Η οικογένεια στην οδό Φιλίας, για παιδιά που ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά,

επίπεδο Β και Γ τάξης δημοτικού.

63.   Γεωγραφία Α Γυμνασίου, βοήθημα για τους αλβανόφωνους μαθητές.

64.   Γεωγραφία Α Γυμνασίου, βοήθημα για τους ρωσόφωνους μαθητές.

65.   Βιολογία Α Γυμνασίου, βοήθημα για τους αλβανόφωνους μαθητές.

66.   Βιολογία Α Γυμνασίου, βοήθημα για τους ρωσόφωνους μαθητές.

67.   Φυσική Β Γυμνασίου, βοήθημα για τους αλβανόφωνους μαθητές.

68.   Φυσική Β Γυμνασίου, βοήθημα για τους ρωσόφωνους μαθητές.

69.   Χημεία Β Γυμνασίου, βοήθημα για τους αλβανόφωνους μαθητές.

70.   Χημεία Β Γυμνασίου, βοήθημα για τους ρωσόφωνους μαθητές.

71.   Χημεία Γ Γυμνασίου, βοήθημα για τους αλβανόφωνους μαθητές.

72.   Χημεία Γ Γυμνασίου, βοήθημα για τους ρωσόφωνους μαθητές.

73.   Συμβαίνει στον κόσμο, από τα νέα της τηλεόρασης-βιβλίο μαθητή.

74.   Συμβαίνει στον κόσμο, από τα νέα της τηλεόρασης-βιβλίοδασκάλου.

75.   Ρωσική και Νεοελληνική, βιβλίο δασκάλου.

76.   Αλβανική και Νεοελληνική, βιβλίο δασκάλου.

77.   Κείμενα για νέους σε απλά ελληνικά - 1, απευθύνονται σε παιδιά 11-15 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και αποτελούν υποστηρικτικό διδακτικό υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στα τμήματα Υποδοχής του Γυμνασίου.

78.  Κείμενα για νέους σε απλά ελληνικά - 2, απευθύνονται σε παιδιά 11-15 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και αποτελούν υποστηρικτικό διδακτικό υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στα τμήματα Υποδοχής του Γυμνασίου.

79.  Κείμενα για νέους σε απλά ελληνικά - 3, απευθύνονται σε παιδιά 11-15 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και αποτελούν υποστηρικτικό διδακτικό υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στα τμήματα Υποδοχής του Γυμνασίου.

80.  Κείμενα για νέους σε απλά ελληνικά - 4, απευθύνονται σε παιδιά 11-15 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και αποτελούν υποστηρικτικό διδακτικό υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στα τμήματα Υποδοχής του Γυμνασίου.

81.   Γραπτά τεστ δημοτικού-περιγραφή, οδηγίες διεξαγωγής, οδηγίες βαθμολόγησης τα οποία σχεδιάστηκαν με σκοπό την αξιολόγηση των γλωσσικών δυνατοτήτων και αναγκών των αλλοφώνων μαθητών, την κατάταξη τους σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και την αποφοίτηση τους από τα τμήματα αυτά.

82.  Λίγα τραγούδια για την τάξη, τετράδιο του μαθητή.

83.  Λίγα τραγούδια για την τάξη, σημειώσεις για το δάσκαλο, συνοδεύεται από κασέτα.

84.  Λίγα τραγούδια για την τάξη, βοήθημα για τους αλβανόφωνους μαθητές.

85.  Λίγα τραγούδια για την τάξη, βοήθημα για τους ρωσόφωνους μαθητές.

86.  Βήματα στον κόσμο-Αναδιήγηση (τεύχος 1)

87.  Βήματα στον κόσμο-Αναδιήγηση (τεύχος 2)

88.  Βήματα στον κόσμο-Αναδιήγηση (τεύχος 3)

89.  Βήματα στον κόσμο-Αναδιήγηση (τεύχος 4)

90.  Βήματα στον κόσμο-Αναδιήγηση (τεύχος 5)

91.  Βήματα στον κόσμο-Επικοινωνώ (ενότητα 1)

92.  Βήματα στον κόσμο-Επικοινωνώ (ενότητα 2)

93.  Βήματα στον κόσμο-Επικοινωνώ (ενότητα 3)

94.  Βήματα στον κόσμο-Επικοινωνώ (ενότητα 4)

95.  Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω (ενότητα 1)

96.  Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω (ενότητα 2)

97.  Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω (ενότητα 3)

98.  Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω (ενότητα 4)

99.  Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω (ενότητα 5)

100.           Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω μια διαδικασία (ενότητα 1)

101.           Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω μια διαδικασία (ενότητα 2)

102.           Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω μια διαδικασία (ενότητα 3)

103.           Βήματα στον κόσμο-Περιγράφω μια διαδικασία (ενότητα 4)

104.           Αντιρατσιστικό Αλφαβητάρι

105.           Μαμάδες

106.           Το παιδί ανάμεσα στους αιώνες και τους πολιτισμούς

107.           Θεατροπαιχνιδίσματα 1

108.           Διαπολιτισμικό Εορτολόγιο, αναμνήσεις και η ιστορία λαών, εθνών, κοινωνικών ομάδων, πολιτισμών, γιορτές κι επέτειοι απ’ όπου υπάρχουν άνθρωποι, προσπαθούν να βρουν μια θέση στο διαπολιτισμικό εορτολόγιο. Τέτοιου είδους ερωτήματα βρίσκουν απάντηση σε αυτό το βιβλίο.

109.           Θρησκείες και τέχνες

110.           Οι Μυθολογίες του Κόσμου - Α' μέρος: επικός μυθολογικός κύκλος. Το έργο απευθύνεται τόσο στο δάσκαλο, όσο και στον ενδιαφερόμενο μαθητή, προσφέροντάς του μια συγκροτημένη πηγή γνωστικού υλικού πάνω σε αυτό το πολύμορφο θέμα.

111.           Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαιδευτική Πράξη ( Νίκος Ζερβόπουλος – Ελένη Κανακίδου ) (συνοδεύεται από 3 CDs και αφορούν την ενότητα «Παραστασιοποίηση του Αφηγηματικού Λόγου» 1ο  CD-παραμύθια απ’όλο τον κόσμο, 2ο CD-παραμύθια του Τζιάννι Ροντάρι και 3ο  CD-παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά)

112.           Ο Ακανθούλης ( Βούλα Παπαγιάννη )

113.           Το αλφαβητάρι των δοντιών μας, εικονογραφημένο λεξικό

114.           Πρόσφυγες, διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας, ένα πολυδύναμο ευέλικτο επικουρικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στο οποίο παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις προσέγγισης και επεξεργασίας του συγκεκριμένου θέματος.

115.           Ο Ιαματισμός, διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας, ένα πολυδύναμο ευέλικτο επικουρικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στο οποίο παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις προσέγγισης και επεξεργασίας του συγκεκριμένου θέματος.

116.           Παράθυρο στον κόσμο – Η παρέα μου

117.           Παράθυρο στον κόσμο – Ας ξεκουραστούμε λίγο

118.           Παράθυρο στον κόσμο – Ας ταξιδέψουμε

119.           Μουσικές του κόσμου, βιβλιαράκι δασκάλου

120.           Γλωσσικά τεστ για την αξιολόγηση και τον καθορισμό επιπέδου γλωσσομάθειας αλλοδαπών μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα

121.           CD – Μουσικές του κόσμου ( 55 διαφορετικά θέματα ):

Οι μουσικές του κόσμου, καλύπτουν αντιπροσωπευτικά την παραδοσιακή μουσική μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η οργάνωση και παρουσίαση των μουσικών ακουσμάτων βασίστηκε κυρίως στη γεωγραφική προέλευση τους, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός για την ακρόαση τους, τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο κι από τους μαθητές.

Ως διαπολιτισμικό εργαλείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να:

α) υποστηρίξουν το μάθημα της μουσικής

β) προωθήσουν την αλληλογνωριμία των μαθητών

γ) υποστηρίξουν τα μαθήματα της γλώσσας, της ιστορίας, της γεωγραφίας

δ) τροφοδοτήσουν και πλαισιώσουν διαπολιτισμικά γεγονότα, γιορτές, δρώμενα και θεατρικές παραστάσεις

 

AΣΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

 

§         Ανατολική Ασία – Κίνα

§         Ανατολική Ασία – Κορέα

§         Ανατολική Ασία – Ιαπωνία

 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

 

§         Νοτιοανατολική Ασία – Ινδοκίνα 1

§         Νοτιοανατολική Ασία – Ινδοκίνα 2

§         Νοτιοανατολική Ασία – Ινδονησία

 

ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

 

 

ΑΦΡΙΚΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

 

 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

 

 

ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

 

ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

 

 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

 

 

ΑΜΕΡΙΚΗ

 

 

ΩΚΕΑΝΙΑ

 

 

ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

 

 

 

ΑΦΙΣΕΣ

 

1.       Τα γράμματα της αλφαβήτας ( πεζά και κεφαλαία ), που απεικονίζονται με τη σωστή φορά κατά τη γραφή τους.

2.       Αλφαβήτα εικονογραφημένη.

3.       Η πολυκατοικία

4.        Η Ελλάδα της λαϊκής

5.       Λαϊκή γεμάτη ζωή

6.       Λαϊκή αγορά

7.       Θάλασσα

8.       Η οικογένεια στην οδό Φιλίας

9.       Το δέντρο της Τεχνολογίας

10.  Οι ήρωες των ονείρων μας

11.  Ο γάμος

12.  Η παιδική χαρά

13.  Τα γενέθλια

14.  Στο δρόμο

15.  Το διαπολιτισμικό νηπιαγωγείο

16.  Το σχολείο μου

17.  Το διαπολιτισμικό ημερολόγιο

 

 

 

Β) Από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχουν εκδοθεί τα παρακάτω:

 

1.       Η ελληνική γλώσσα, ένα βιβλίο για την πρώτη γραφή και ανάγνωση-βιβλίο μαθητή.

2.       Η γλώσσα μου ελληνική, βιβλίο για το δάσκαλο.

3.       Μαθαίνω Ελληνικά 2, μέρος Α - βιβλίο μαθητή.

4.       Μαθαίνω Ελληνικά 2, μέρος Β - βιβλίο μαθητή.

5.       Μαθαίνω Ελληνικά 2, βιβλίο δασκάλου.

 

Γ) Από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Δ.Β. τα παρακάτω:

 

1.       Ανοίγω το παράθυρο 1, τεύχος Α – βιβλίο μαθητή.

2.       Ανοίγω το παράθυρο 1, τεύχος Α – τετράδιο εργασιών.

3.       Ανοίγω το παράθυρο 1, τεύχος Β – βιβλίο μαθητή.

4.       Ανοίγω το παράθυρο 1, τεύχος Β – τετράδιο εργασιών.

5.       Ανοίγω το παράθυρο 2, τεύχος Α – βιβλίο μαθητή.

6.       Ανοίγω το παράθυρο 2, τεύχος Α – τετράδιο εργασιών.

7.       Ανοίγω το παράθυρο 2, τεύχος Β – βιβλίο μαθητή.

8.       Ανοίγω το παράθυρο 2, τεύχος Β – τετράδιο εργασιών.

9.       Ανοίγω το παράθυρο 1, βιβλίο για το δάσκαλο.

10.  Ανοίγω το παράθυρο 2, βιβλίο για το δάσκαλο.

11.  Ελληνική γλώσσα « γεια σας παιδιά », τμήμα Β – βιβλίο μαθητή.

12.  Ελληνική γλώσσα « γεια σας παιδιά », τμήμα Β – τετράδιο εργασιών.

13.  Ελληνική γλώσσα « για τα ελληνόπουλα », τμήμα Γ – βιβλίο μαθητή.

14.  Ελληνική γλώσσα « για τα ελληνόπουλα », τμήμα Γ – τετράδιο εργασιών.

15.  Ελληνική γλώσσα « γεια σας παιδιά », τμήμα Β – οδηγίες για το δάσκαλο.

16.  Ελληνική γλώσσα « για τα ελληνόπουλα », τμήμα Γ – οδηγίες για το δάσκαλο

17.  Ελληνικός Πολιτισμός 1 – βιβλίο μαθητή

18.  Ελληνικός Πολιτισμός 1 – βιβλίο δασκάλου

19.  Ελληνικός Πολιτισμός 1 – τετράδιο εργασιών

20.  Ελληνικός Πολιτισμός 2 - βιβλίο μαθητή

21.  Ελληνικός Πολιτισμός 2 – βιβλίο δασκάλου

22.  Ελληνικός Πολιτισμός 2 – τετράδιο εργασιών

23.  Αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας για μαθητές εξωτερικού,

παλιννοστούντες κι αλλοδαπούς.

           Διαγνωστικό κριτήριο:

       α) Φυλλάδια για το μαθητή επίπεδο 1 και 2

       β) Φυλλάδιο απαντήσεων

       γ) Φυλλάδιο για το δάσκαλο

 

Δ) Από τις εκδόσεις ΔΕΛΤΟΣ έχουν εκδοθεί τα παρακάτω:

1.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης ελληνικών για ξενόγλωσσους, συνοδεύεται και από κασέτα.

2.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, βιβλίο ασκήσεων Α

3.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, βιβλίο ασκήσεων Β

4.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 2, σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης ελληνικών για ξενόγλωσσους, συνοδεύεται και από κασέτα.

5.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 2, βιβλίο ασκήσεων Α

6.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 2, βιβλίο ασκήσεων Β

7.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 3, σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης ελληνικών για ξενόγλωσσους, συνοδεύεται και από κασέτα.

8.       Επικοινωνήστε Ελληνικά 3, βιβλίο ασκήσεων.

 

Ε) Η έκδοση που ακολουθεί είναι της Ευαγγελίας Γεωργαντζή κι επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα SOCRATES/Lingua της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα 1997

1.       Αστερίας 1α , μέθοδος ελληνικής γλώσσας για παιδιά – Α μέρος.

2.       Αστερίας 1β , μέθοδος ελληνικής γλώσσας για παιδιά – Β μέρος.

3.       Αστερίας 2, μέθοδος ελληνικής γλώσσας για παιδιά.

 

ΣΤ) Από τις εκδόσεις Νόστος έχουν εκδοθεί τα παρακάτω:

 

1.       Ελληνικά Τώρα 1+1, διάλογοι-κείμενα-ασκήσεις-γραμματική-λεξιλόγιο

2.       Ελληνικά Τώρα 2+2, διάλογοι-κείμενα-ασκήσεις-γραμματική-λεξιλόγιο

Ζ) Από την επιστημονική ομάδα με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας του Α.Π.Θ. κ. Κοιλιάρη Αγγελική έχει εκδοθεί το παρακάτω βιβλίο:

 

1.       Καλώς ήρθες, βιβλίο μαθητή.

2.       Καλώς ήρθες, βιβλίο για το δάσκαλο.

 

Η) Από το Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη έχουν εκδοθεί τα παρακάτω:

 

1. Τα Ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων – Τα Ελληνικά ως β′ γλώσσα-

     Α κύκλος, συνοδεύεται κι από κασέτα.

2. Τα Ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων – Τα Ελληνικά ως β′ γλώσσα-

     Α κύκλος, βιβλίο δασκάλου.

3. Μανόλη Τριανταφυλλίδη-Μικρή Νεοελληνική Γραμματική στην αλβανική

    Manolis Triandafilidhis - Gramatikë e vogël    E GREQISHTES SЁRE

 

Θ) Βιβλία για την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων:

Η ανάπτυξη του παρακάτω εκπαιδευτικού υλικού χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπ/σης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συνεργάστηκε η Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπ/σης και Αποκέντρωσης με τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

1.       Αγωγή υγείας Α1, βιβλίο για τον εκπαιδευτικό.

2.       Αγωγή υγείας Α2, βιβλίο για το μαθητή.

3.       Αγωγή υγείας Β1, βιβλίο για τον καθηγητή.

4.       Αγωγή υγείας Β2, βιβλίο για το μαθητή.

5.       Γνωρίζω την Ελλάδα, βιβλίο για το μαθητή.

6.       Γνωρίζω την Ελλάδα, βιβλίο για τον καθηγητή.

7.       Γνωρίζω την Ελλάδα -Ταξίδι στη Θεσσαλία, βιβλίο για το μαθητή.

8.       Γνωρίζω την Ελλάδα -Ταξίδι στη Θεσσαλία, βιβλίο για τον καθηγητή.

9.       Εμείς κι ο κόσμος, βιβλίο για το μαθητή.

10.  Εμείς κι ο κόσμος, βιβλίο για τον εκπαιδευτικό.

11.   Ο Θεός μου ο τσιγγάνος, βιβλίο για το μαθητή.

12.  Ο Οδυσσέας, βιβλίο για το μαθητή.

13.  Ο δρόμος του Χριστού, βιβλίο για το μαθητή.

14.  Η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, βιβλίο για το μαθητή.

15.  Το νερό, βιβλίο για το μαθητή.

16.  Ο Ηρακλής, βιβλίο για το μαθητή.

17.  Εμείς κι ο κόσμος- Η γη και τα ουράνια σώματα, βιβλίο για το μαθητή.

18.  Στα βυζαντινά χρόνια, βιβλίο για το μαθητή.

19.  Άλφα Βήτα και λοιπά -Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων, βιβλίο για το μαθητή.

20.  Άλφα Βήτα και λοιπά -Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων, βιβλίο για το δάσκαλο.

21.  Η Γλώσσα, βιβλίο για τον εκπαιδευτικό.

 

Ι) Βιβλία για την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων:

Η ανάπτυξη του παρακάτω εκπαιδευτικού υλικού χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπ/σης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

1.       Μιλώ και γράφω ελληνικά – Α επίπεδο διδασκαλίας, βιβλίο μαθητή

2.       Μιλώ και γράφω ελληνικά – Β επίπεδο διδασκαλίας, βιβλίο μαθητή

3.       Μιλώ και γράφω ελληνικά – Γ επίπεδο διδασκαλίας, βιβλίο μαθητή

4.       Μαθηματικά  - Α επίπεδο διδασκαλίας, βιβλίο μαθητή

5.       Μαθηματικά  - Β επίπεδο διδασκαλίας, βιβλίο μαθητή

6.       Μαθηματικά  - Γ επίπεδο διδασκαλίας, βιβλίο μαθητή

7.       Μιλώ και γράφω ελληνικά – μεθοδολογικές οδηγίες για το δάσκαλο για τη δημιουργική χρήση των βιβλίων του μαθητή στα   τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

8.       Μαθηματικά – μεθοδολογικές οδηγίες για το δάσκαλο για τη δημιουργική χρήση των βιβλίων του μαθητή στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

9.       Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών:                      Η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων – επιμορφωτικός οδηγός

 

Κ) Από το Α.Π.Θ. ( Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης ) και τον Ο.Ε.Δ.Β. τα παρακάτω:

 

1.  Το παιδί και η γραφή, μια σχέση κλειδί για τη δια βίου μάθηση.

2.  Γραφή κι ανάγνωση 2, τρόπος της διδασκαλίας της γραφής και της ανάγνωσης σε παιδιά ηλικίας 3-8 ετών.

3.  Γραφή κι ανάγνωση 3, δραστηριότητες και βοηθήματα για την τάξη.

 

Λ) Εκδόσεις University Studio Press

 

1.       Ξέρετε Ελληνικά-διάλογοι

 

 

Άλλα βιβλία (κυρίως θεωρητικά) σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση:

 

1.       Σχολικό πρόγραμμα-εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 2000

2.       Πρόγραμμα για τη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη Παλιννοστούντων κι  Αλλοδαπών Μαθητών, ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 1999

3.       Πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Α/θμια εκπαίδευση, Αθήνα 2003

4.       Διαπολιτισμική Αγωγή-Το σχολείο στην καρδιά της Κοινωνίας, σειρά θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών. ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 1999

5.       Διαπολιτισμική Αγωγή-Το σχολείο στην καρδιά της Κοινωνίας, σειρά θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών. ( Ρώσικα ) ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 1999

6.       Διαπολιτισμική Αγωγή-Το σχολείο στην καρδιά της Κοινωνίας, σειρά θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών. ( Αλβανικά ) ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 1999

7.       Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σειρά θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών. ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 1999

8.       Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-ελληνική και διεθνής εμπειρία, ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 1997

9.       Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Μια εναλλακτική Πρόταση, ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 1997

10.  Αναλυτικό πρόγραμμα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε  παλιννοστούντες κι αλλοδαπούς μαθητές. Παιδ. Ινστιτούτο Αθήνα 1999

11.  Προβλήματα κοινωνικής και σχολικής ένταξης παιδιών παλιννοστούντων ομογενών

12.  Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης-Μετοικεσίες κι Εκτοπισμοί - Οργάνωση και Ιδεολογία. University Studio Press 

13.  Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα- Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Gutenberg

14.  Οι πρόσφυγες του κόσμου 1995-96, σε αναζήτηση λύσεων.  Ύπατη αρμοστεία των Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. Ελληνικά Γράμματα

15.  Οι πρόσφυγες του κόσμου 1996-97, προβλήματα και στρατηγική. Ύπατη αρμοστεία των Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. Ελληνικά Γράμματα

16.  Παλιννοστούντες Εικαστικοί Καλλιτέχνες. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης-Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών

17.  Εκπαίδευση και Ετερότητα - Ζητήματα Διαπολιτισμικής Αγωγής, Αθανάσιος Ε. Γκότοβος

18.  Παλιννόστηση και κοινωνικός αποκλεισμός, Μαρία Βεργέτη

19.  Οδηγός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ΚΕ.Δ.Α. Αθήνα 2004

20.  Διδάσκοντας Γλώσσα και Μαθηματικά με λογοτεχνία: Μια δημιουργική συνάντηση, ( μια πρόταση διδασκαλίας τόσο για κανονικές τάξεις όσο και για τάξεις υποδοχής ) των Σούλα Μητακίδου (λέκτορας) και Ευαγγελία Τρέσσου (αναπληρώτρια καθηγήτρια) του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.

21.  Η διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών – Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων (Ευαγγελία Τρέσσου-Σούλα Μητακίδου) – Πρακτικά Συνεδρίου Θεσ/νίκης 2002

22.  Η εμπειρία των Δημοτικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του νομού Θεσ/νίκης: Πραγματικότητα και Προοπτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, πρακτικά επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσαν τα Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία σε συνεργασία με το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. και τις Δ/νσεις  Π.Ε. του νομού – Απρίλιος 2005

23.  Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές – Τόμος Α', Αθήνα 2008 – Ι.ΜΕ.ΠΟ.

24.  Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές – Τόμος Β', Αθήνα 2008 – Ι.ΜΕ.ΠΟ.

25.  Μετανάστευση στην Ελλάδα: Επιπολιτισμός και ψυχοκοινωνική προσαρμογή, Αθήνα 2008 – Ι.ΜΕ.ΠΟ.

 

Λεξικά:

 

1.        Σύγχρονο ελληνορωσικό λεξικό του MANDESON - Εκδόσεις Διαγόρας

2.        Σύγχρονο ρωσοελληνικό λεξικό του MANDESON - Εκδόσεις Διαγόρας

3.        Ελληνοαλβανικό λεξικό του Κων. Παπαφίλη - Εκδόσεις Σιδέρη

4.        Αλβανοελληνικό λεξικό του Κων. Παπαφίλη - Εκδόσεις Σιδέρη