Σχολικά Βοηθήματα (σύμφωνα με τα νέα βιβλία)

 

Γλώσσα – Μαθηματικά – Φυσική – Μελέτη (Εμείς κι ο κόσμος)

 

 

Α' ΤΑΞΗ:

 

 1. Α' Δημοτικού (Γράμματα – Λέξεις – Ιστορίες) – Εκδόσεις Μεταίχμιο
 2. Γλώσσα α' τεύχος για την Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 3. Γλώσσα β' τεύχος για την Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 4. Οι πρώτες μου εκθεσούλες για την Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 5. Γλωσσικές ασκήσεις για την Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 6. Τετράδιο Πρώτης Γραφής για την Α' Δημοτικού - Εκδόσεις Μεταίχμιο
 7. Τετράδιο πρώτης γραφής για την Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 8. Η πρώτη μου γραμματική
 9. Γλώσσα – Εκδόσεις Σαββάλας
 10. Γραμματική – Εκδόσεις Σαββάλας
 11. Μαθαίνω ορθογραφία – Εκδόσεις Σαββάλας
 12. Μαθηματικά Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
 13. Μαθαίνω και λύνω σωστά, προβλήματα μαθηματικών (περιέχει λυμένα προβλήματα & προβλήματα για λύση) Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 14. Μαθηματικά Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 15. Εμείς κι ο κόσμος Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Πατάκης
 16. Το τετράδιο της πρώτης μου γραφής για την Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Παπαδόπουλος
 17. Η γλώσσα μου (Γραμματική – Λέξεις – Ιστορία) Α' Δημοτικού – Εκδόσεις Βολονάκη

 

Β' ΤΑΞΗ:

 

 1. Σταυρόλεξα για τη Β' Δημοτικού
 2. Γλώσσα α' τεύχος για την Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 3. Γλωσσικές ασκήσεις για την Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 4. Εκθέσεις – Εκδόσεις Σαββάλας
 5. Γραμματική και Συντακτικό για την Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 6. Μαθαίνω ορθογραφία – Εκδόσεις Σαββάλας
 7. Μαθηματικά Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Πατάκης
 8. Μαθαίνω και λύνω σωστά, προβλήματα μαθηματικών (περιέχει λυμένα προβλήματα και προβλήματα για λύση) Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 9. Μαθηματικά Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 10. Εμείς κι ο κόσμος Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Πατάκης
 11. Γλώσσα α' τεύχος για την Β' Δημοτικού – Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

 

Γ' ΤΑΞΗ:

 

 1. Γ' Δημοτικού (Τα απίθανα μολύβια) – Εκδόσεις Μεταίχμιο
 2. Γλώσσα α' τεύχος για την Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 3. Γλώσσα β' τεύχος για την Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 4. Γλωσσικές ασκήσεις (Γραμματικής, Συντακτικού και Ορθογραφίας) για την Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 5. Μαθαίνω να γράφω σωστά εκθέσεις για την Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 6. Γραμματική και Συντακτικό για την Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 7. Γυμνάσματα γλωσσικής καλλιέργειας για την Γ' τάξη (λεξιλογικές ασκήσεις) – 2 αντίτυπα
 8. Γλώσσα – Εκδόσεις Σαββάλας
 9. Μαθαίνω ορθογραφία – Εκδόσεις Σαββάλας
 10. Μαθηματικά Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
 11. Μαθαίνω και λύνω σωστά, προβλήματα μαθηματικών (περιέχει λυμένα προβλήματα και προβλήματα για λύση) Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 12. Μαθηματικά Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 13. Μαθηματικά Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Μεταίχμιο
 14. Εμείς κι ο κόσμος Γ' Δημοτικού – Εκδόσεις Πατάκης

 

 

Δ' ΤΑΞΗ:

 

 1. Γλώσσα α' τεύχος για την Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 2. Γλωσσικές ασκήσεις για την Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 3. Μαθαίνω ορθογραφία – Εκδόσεις Σαββάλας
 4. Εκθέσεις – Εκδόσεις Σαββάλας
 5. Γραμματική και Συντακτικό για την Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 6. Μαθηματικά Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Πατάκης
 7. Μαθαίνω και λύνω σωστά, προβλήματα μαθηματικών (περιέχει λυμένα προβλήματα και προβλήματα για λύση) Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 8. Μαθηματικά Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 9. Εμείς κι ο κόσμος Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Πατάκης
 10. Γλώσσα α' τεύχος για την Δ' Δημοτικού – Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
 11. Ιστορία Δ' τάξηςπαιχνίδι για τα παιδιά με ερωτήσεις κι απαντήσεις (παιχνίδι με καρτέλες)

 

Ε' ΤΑΞΗ:

 

 1. Ε' Δημοτικού (Γλώσσα – ανάλυση του σχολικού βιβλίου κατά μάθημα) – Εκδόσεις Πατάκης
 2. Γλώσσα Ε' Δημοτικού – Τεύχος Α - Εκδόσεις Σαββάλας
 3. Γλώσσα Ε' Δημοτικού – Τεύχος Β - Εκδόσεις Σαββάλας
 4. Γλωσσικές ασκήσεις (Γραμματικής, Συντακτικού και Ορθογραφίας) για την Ε' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 5. Μαθαίνω να γράφω κείμενα για την Ε' Δημοτικού - Εκδόσεις Μεταίχμιο
 6. Μαθαίνω να γράφω σωστά εκθέσεις για την Ε' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 7. Γραμματική και Συντακτικό για την Ε' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 8. Γυμνάσματα γλωσσικής καλλιέργειας για την Ε' τάξη (λεξιλογικές ασκήσεις) – 2 αντίτυπα
 9. Γλώσσα – Εκδόσεις Σαββάλας
 10. Μαθαίνω ορθογραφία – Εκδόσεις Σαββάλας
 11. Παραγωγή γραπτού λόγου – Εκδόσεις Σαββάλας
 12. Στυβοκεφαλιές (κουιζ-παιχνίδια-σπαζοκεφαλιές)
 13. Μαθηματικά Ε' Δημοτικού – Εκδόσεις Πατάκης
 14. Μαθαίνω και λύνω σωστά, προβλήματα μαθηματικών (περιέχει λυμένα προβλήματα και προβλήματα για λύση) Ε' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 15. Μαθηματικά Ε' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 16. Φυσική Ε' Δημοτικού – (Ερευνώ κι ανακαλύπτω) - Εκδόσεις Πατάκης

 

ΣΤ' ΤΑΞΗ:

 

 1. ΣΤ' Δημοτικού (Γλώσσα – ανάλυση του σχολικού βιβλίου κατά μάθημα) – Εκδ. Πατάκης
 2. Γλωσσικές ασκήσεις (Γραμματικής, Συντακτικού και Ορθογραφίας) για την ΣΤ' Δημοτικού–Εκδόσεις Σαββάλας
 3. Γυμνάσματα γλωσσικής καλλιέργειας για την ΣΤ' τάξη (λεξιλογικές ασκήσεις) – 2 αντίτυπα
 4. Μαθαίνω να γράφω σωστά εκθέσεις για την ΣΤ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 5. Γραμματική και Συντακτικό για την ΣΤ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 6. Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού – Τεύχος Α - Εκδόσεις Σαββάλας
 7. Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού – Τεύχος Β - Εκδόσεις Σαββάλας
 8. Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού – Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
 9. Μαθαίνω και λύνω σωστά, προβλήματα μαθηματικών ( περιέχει λυμένα προβλήματα και προβλήματα για λύση ) ΣΤ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 10. Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας
 11. Φυσική ΣΤ' Δημοτικού – ( Ερευνώ κι ανακαλύπτω ) - Εκδόσεις Πατάκης
 12. Φυσική ΣΤ' Δημοτικού – ( Ερευνώ κι ανακαλύπτω ) - Εκδόσεις  Σαββάλας
 13. Ιστορία για την ΣΤ' Δημοτικού – Εκδόσεις Σαββάλας

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ:

 

 1. Τα ρήματα (Θεωρεία και Ασκήσεις) Α´ τεύχος
 2. Τα ρήματα (Θεωρεία και Ασκήσεις) Β´ τεύχος
 3. Ελάτε να παίξουμε ορθογραφία
 4. Το λεξικό μου (βασικό λεξιλόγιο: συνώνυμα, αντίθετα, ομόριζα, σύνθετα, ταιριαστά επίθετα)
 5. Παιχνιδογραμματική (οι βασικοί κανόνες της γραμματικής με παραδείγματα και παιχνιδοασκήσεις) της Χορτιάτη
 6. Θέλω να γίνω συγγραφέας ( μαθαίνω να γράφω για ανθρώπους και μέρη )-εκθέσεις-επιστολές-αγγελίες-οδηγίες (Εκδόσεις Modern Times)
 7. Πρωτότυποι πίνακες Νεοελληνικής Γραμματικής – Εκδόσεις Ντουντούμη
 8. Εφαρμοσμένη γραμματική της δημοτικής και συντακτικό-τόμος Α
 9. Εφαρμοσμένη γραμματική της δημοτικής και συντακτικό-τόμος Β
 10. Κωδικοποιημένο λεξικό επιθέτων και επιρρημάτων
 11. Η γραμματική της γλώσσας μας
 12. Από τη γραμματική στην ορθογραφία (Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού) Α´ τεύχος
 13. Από τη γραμματική στην ορθογραφία (Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού) Β´ τεύχος

 

 

 

Πίσω