Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Παρουσίαση και Ιστορικό

 

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α.) του Τμήματος Φιλοσοφίας –Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό Πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Βασικοί στόχοι του ΚΕ.Δ.Α είναι:

 

§        Η προώθηση της διαπολιτισμικής διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

 

§        Η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής φύσεως

 

§        Η συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά και ερευνητικά Κέντρα

 

§        Η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα μέλη ης ελληνικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων.

 

Το Κέντρο δραστηριοποιείται ερευνητικά στους παρακάτω Τομείς:

 

§        Θεωρίας και Μεθοδολογίας

 

§        Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

§        Σχολικού Περιβάλλοντος

 

§        Εκπαίδευση και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

 

§        Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης.

 

Το Κέντρο συνεργάζεται με τους σημαντικότερους φορείς που ασχολούνται με τη σχολική και κοινωνική ένταξη διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων στον ελλαδικό χώρο. Συνεργάζεται επίσης με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη διαπολιτισμικών θεμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Κέντρο έχει αναπτύξει δίκτυα υποστήριξης και συνεργασίας με διαπολιτισμικά σχολεία, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων, διαθέτει δε μια πλούσια «διαπολιτισμική» βιβλιοθήκη για τις ανάγκες φοιτητών, ερευνητών και εκπαιδευτικών.

 

Πίσω