ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΑΖΙΖΗ-ΚΑΛΑΤΖΗ Α., ΖΩΝΙΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ Α., ΒΛΑΧΟΥ Α.
Προκαταλήψεις και στερεότυπα. Δημιουργία και αντιμετώπιση. 

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ. Γ. Λ.Ε.,1996.

 

ΑΛΕΞΙΟΥ Λ. Μ.,  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Σ., ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β, ΛΙΠΟΒΙΤΣ Θ, Ρατσιστές δεν είναι μόνο οι άλλοι.

Κοινωνιολογική και ανθρωπιστική βιβλιοθήκη. Αθήνα, Gutenberg, 1994.

 

ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ Α.  

Έλληνες, Τσιγγάνοι: περιθωριακοί και οικογενειάρχες.

Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ., ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ Π, ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ Ε, ΔΡΟΣΟΣ Α, ΜΑΡΣΕΛΟΣ Β,   Μελέτη για τη για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των Τσιγγάνων. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε.. 1987.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ, ΜΑΡΣΕΛΟΣ Β, ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ Μ,

Πειραματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Τσιγγάνων.

Αξιολόγηση - Προτάσεις.

Αθήνα. ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε..1987.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ, ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ Μ,

Όποιος ξέρει πολλά, πολλά τραβάει.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ /Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ., 

Μαθαίνω γράμματα: εγχειρίδιο για το δάσκαλο - επιμορφωτή.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε., 1992.

 

ΓΑΛΑΝΉΣ Γ. Ν.

Ψυχολογία της. (επι)μόρφωσης ενηλίκων. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα. Παπαζήση, 1993.

 

Γ.Γ.Λ.Ε.   

Αξιολόγηση του προγράμματος της Γ. Γ. Λ. Ε για τον αναλφαβητισμό τσιγγανοπαίδων στην Κάτω Αχαΐα.    

Αθήνα,  ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

 

Γ.Γ.Λ.Ε.

Πειραματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών τσιγγάνων Αγίας-Βαρβάρας και Κάτω Αχαΐας.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1994.

 

ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Ε.     

Ενδεικτικό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για τσιγγανόπαιδα.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε,, 1995.

 

ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ Ε

Κοινωνικοποίηση  των Τσιγγάνων του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης και η κουλτούρα τους.

Θεσσαλονίκη, χ. εκδ. στ., 1986.

 

 

 

ΓΕΡΟΥ Θ.

Βαθιές τομές στην εκπαίδευση ( 1981-1985 )

Αθήνα,1985.

 

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π 

Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αγωγής.
Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία που υποστηρίχτηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του

Παν/μίου Πατρών, χ. χρ. στ.

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Τ.

Τσιγγάνοι, παραμύθια και μπαλάντες

Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Τ.

Τσιγγάνικα λαϊκά τραγούδια και μπαλάντες.
Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ.

Οι γύφτοι και το δημοτικό μας τραγούδι.

Αθήνα, Θουκυδίδης, 1981.

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ.

Τσιγγάνικα παραμύθια. 

Αθήνα,  Θουκυδίδης, 1982.

 

ΓΚΟΤΟΒΟΣ Α.Ε.   

Ο ρόλος της Ελληνικής Γλώσσας στην κοινωνικοποίηση των παιδιών των τσιγγάνων. Ιωάννινα, Ανάτυπο από το τεύχος 7 των «Φιλολογικών», 1983.

 

ΓΚΟΤΟΒΟΣ Α.Ε.

Ρατσισμός., Ψυχολονικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

 

ΓΚΟΤΟΒΟΣ Α. Ε.

Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τευχ.17, 1997.

 

ΓΚΟΤΟΒΟΣ Α.Ε.   

Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα:Η επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος   της παιδείας,  

Ιωάννινα, εκδ. του Παν/μίου Ιωαννίνων, 2001.

 

ΓΚΟΤΟΒΟΣ  Α.Ε.

Εκπαίδευση και. Ετερότητα Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής,

Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002.

 

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Μ.  

Μετανάστευση και εκπαίδευση.  

Αθήνα, Gutenberg: 1997.

 

ΔΗΜΟΥ Γ.   

Στοιχεία Πολιτισμού,

Ιωάννινα, χ. εκδ. στ., 1995.

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΜΠΟΣΙΟ (Αθήνα 6-9 Απριλίου 1995)   

Εκπαίδευση Τσιγγάνων. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ       

Διαστάσεις του κοινωνικού ρατσισμού στην Ελλάδα (τόμος Α, Β )

Αθήνα, Ε.Κ.Κ.Ε, 1996.

 

ΖΕΓΚΙΝΗΣ Ε. 

Οι Μουσουλμάνοι Αθίγγανοι της Θράκης.  

Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1994.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ. 

Τσιγγάνοι, αυτοί οι άγνωστοι 

εκδ. Ιστορικά-Ελευθεροτυπία. τευχ. 88, 2001.

 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ε.  

Το κατοικείν των τσιγγάνων στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Θήβας.         Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή που υποστηρίχτηκε στο Ε.Μ.Π., 1996.

 

ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ.,  ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γ. Κ. 

Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000.

Αθήνα, Gutenberg, 1996, σσ. 48-54.

 

ΚΛΙΑΦΑ Μ.

Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες.

χ. εκδ. στ., 1986.

 

ΚΟΓΚΙΔΟΥ Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ Ε., ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Ε.
Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως μέσου τροπικής ανάπτυξης,
Η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων

χ. εκδ. στ., 1994.

 

ΚΟΓΚΙΔΟΥ Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ Ε. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Ε.  

Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση. Η περίπτωση των γλωσσικών μειονοτήτων στη Δυτική, Θεσσαλονίκη,

χ. εκδ. στ., 1994

 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Σ.,

Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων της περιοχής των Άνω Λιοσίων Αττικής,   Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 48, 1983.

 

ΚΟΜΗΣ Κ., 

Τσιγγάνοι ( Ιστορία. Δημογραφία .Πολιτισμός )

Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998.

 

ΚΥΡΡΗΣ Κ.,

Οι Ατσίγγανοι εν Κύπρω

Λευκωσία, χ. εκδ. στ., 1969.

 

ΛΟΥΛΕ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΉ Ν.                               

Εμείς οι Τσιγγάνοι.     

Αθήνα, Καραμπερόπουλος, 1991.

 

 

 

ΛΥΔΑΚΗ Α.

Οι τσιγγάνοι στην πόλη (Μεγαλώνοντας στην Αγία Βαρβάρα)

Αθήνα, Καστανιώτης, 1997.

 

ΛΥΔΑΚΗ Α.

Μπαλαμέ και Ρομά  ( Οι τσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων )

Αθήνα, Καστανιώτης, 1997.

 

ΜΑΡΚΟΥ Γ.

Εισαγωγή στη διαπολιτισμική αγωγή. Ελληνική και διεθνής εμπειρία.  

Τόμος 1, Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1995

 

ΜΑΡΚΟΥ Γ.

Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

 

ΜΑΡΚΟΥ Γ. 

Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και    η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε.,1996.

 

ΜΑΡΣΕΛΟΣ Ε.  

Ο αναλφαβητισμός στους Τσιγγάνους.

Συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1985.

 

ΜΠΙΡΗ Κ.

Οι Γύφτοι. Μελέτη Λαογραφική και Εθνολογική. 

Αθήνα, ΕΣΤΙΑ, 1942.

 

ΜΠΙΡΗ Κ.

Ρομ και Γύφτοι -Εθνογραφία και Ιστορία των Τσιγγάνων.

Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1954.

 

ΜΠΕΡΕΡΗΣ Π. 

Τσιγγάνοι    

Αδημοσίευτη  Διπλωματική  Εργασία που υποστηρίχτηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών, χ. χρ. στ.

 

ΝΙΚΗΤΑΚΗ Μ.

Βήματα προς την διαπολιτισμική εκπαίδευση

Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τευχ. 17, 1997.

 

ΝΤΟΥΣΑΣ Δ.

Οι φυλετικές διακρίσεις στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων

Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τευχ. 3, 1991

.

ΝΤΟΥΣΑΣ Δ.    

Η αθλιότητα της κρατικής πολιτικής και της πανεπιστημιακής φιλοσοφίας στην εκπαίδευση των Roma

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τευχ. 34-35, 1995.

 

ΟΥΝΕΣΚΟ

Οι Τσιγγάνοι

εκδ. Ουνέσκο, 1984.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Σχολείο και ετερότητα

Π.Ε.Φ Σεμινάοιο 24.

Αθήνα, τευχ. 24, 1998.

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγικές πρακτικές

Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τευχ. 17, 1997.

 

ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ Μ., ΣΠΑΝΟΥΛΗ Ρ, ΚΑΛΟΥΔΗ Κ.  

Τσιγγάνες.

Αθήνα, Ολκός, 1991.

 

ΠΑΥΛΗ Μ., ΣΙΔΕΡΗ Α.

Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και της Κάτω Αχαΐας.

Αθήνα. ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1990.

 

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Οι τσιγγάνοι στην Ελλάδα. Ιστορία - Πολιτισμός.

Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε.. 1996.

 

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γ. 

Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης.

Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2000.

 

ΦΑΛΤΑΙΤΣ  Κ. 

Το πρόβλημα του δημοτικού μας τραγουδιού - Ελληνικό ή Γύφτικο.

Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1927.

 

ΦΑΛΤΑΙΤΣ  Κ. 

Το πρόβλημα της καταγωγής των Τσιγγάνων.  

Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1931.

 

ΦΑΛΤΑΙΤΣ  Κ.

Οι Μπράχιδες Τσιγγάνοι της Θεσσαλίας απόγονοι του Απόλλωνος.

Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1935.

 

ΦΑΛΤΑΙΤΣ  Κ.

Τσιγγάνοι και Ορφεύς.

Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1935.

 

DONALD KEURICK

Τσιγγάνοι: Από τις Ινδίες στη Μεσόγειο.

Αθήνα, Καστανιώτης, 1994.

 

FRASER ANGUS

Οι Τσιγγάνοι.

Αθήνα, Οδυσσέας, 1997.

 

πίσω