Αλφαβητισμός Τσιγγανοπαίδων

( εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ – Γ 1/372/853/ Γ. Γ. 475/16-9-92 )

 

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το ψήφισμα των Υπουργών Παιδείας των κρατών μελών της Ε.Ο.Κ.,  της

22ης Μαΐου 1989, η Ελλάδα , όπως και τ’άλλα κράτη μέλη, είναι υποχρεωμένη να λάβει ειδική μέριμνα για την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων.

Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης με τη συνεργασία της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ έχει παραγάγει, όπως γνωρίζουμε, ειδικό διδακτικό υλικό για τσιγγανόπαιδα.

Είναι απαραίτητο την τρέχουσα σχολική χρονιά να προχωρήσουμε από κοινού στην εφαρμογή όλου του προγράμματος της εκπαίδευσης των τσιγγανοπαίδων σύμφωνα με το προαναφερόμενο ψήφισμα και τις τελευταίες  κατευθύνσεις της Ε.Ο.Κ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να οργανωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων:

  1. Να γίνει καταγραφή των περιοχών όπου υπάρχουν τσιγγάνοι και δυνατότητα οργάνωσης τμημάτων στα οποία θα διδαχθεί ανάγνωση και γραφή με το νέο ειδικό διδακτικό υλικό.
  2. Στις αντίστοιχες περιοχές  ( τις οποίες σύντομα θα γνωστοποιήσετε ) θα ειδοποιηθούν οι Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης για κάθε διευκόλυνση και συνεργασία με τις  Ν.Ε.Λ.Ε.
  3. Παρακαλούμε να προσληφθούν δάσκαλοι ως επιμορφωτές με μια διετία τουλάχιστον πριν την πιθανή ημερομηνία διορισμού τους. Οι δάσκαλοι επιμορφωτές να προσληφθούν με τα κριτήρια που οι συνεργάτες της Γ.Γ.Λ.Ε. έχουν επεξεργαστεί σύνφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ.
  4. Παράλληλα με το πρόγραμμα αλφαβητισμού προτείνεται η ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων που αφενός θα στηρίξουν το πρόγραμμα αλφαβητισμού και αφετέρου θα καλύψουν άλλες ανάγκες του τσιγγάνικου πληθυσμού. Όλοι οι επιμορφωτές θα προσλαμβάνονται με τα ίδια κριτήρια που προαναφέρθησαν.
  5. Επίσης ενδείκνυνται σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ο.Κ. και το προαναφερόμενο ψήφισμα να αξιοποιούνται και να τίθενται σε προτεραιότητα οι τσιγγάνοι δάσκαλοι για τμήματα αλφαβητισμού και οι τσιγγάνοι άλλων ειδικοτήτων για τμήματα  με διαφορετικό αντικείμενο μάθησης ή για τις κοινωνικές δραστηριότητες.
  6. Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω θεωρείται απαραίτητη η αρχική και συνεχής επιμόρφωση των επιμορφωτών με σεμινάρια  τα οποία θα συνδιοργανωθούν από τη Γ.Γ.Λ.Ε. και τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ.
  7. Τα τσιγγανόπαιδα που θα προχωρήσουν στη γραφή και ανάγνωση είναι επιβεβλημένο να προωθηθούν στα Δημοτικά Σχολεία των περιοχών τους που έχουν άλλωστε και την ευθύνη της σχολικής τους εκπαίδευσης.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

 

 

Πίσω