ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/TΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑ! ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

  Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

Μητροπόλεως 15 10185 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Π.Ε. Γ. Γρίβα

Τηλ: 2103236970

Δ.Ε. Φ. Λιάβα
Τηλ. 2103246031

Αθήνα,  17-9-2003  

Αριθ. Πρωτ. 100008 / Γ 1

 

ΠΡΟΣ: Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους

ΚΟΙΝ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και

Ψυχολογίας

Υπόψη κ. Παν. Παπσκωνσταντίνου

45110 Ιωάννινα

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο»

Σας κάνουμε γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) εφαρμόζει το Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο».

Το παραπάνω πρόγραμμα εφαρμόζεται σε πανελλαδικό επίπεδο και αφορά ένα πολύ ευαίσθητο τομέα του εκπαιδευτικού μας συστήματος που είναι η προσέλευση και ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, με στόχο τη μείωση της σχολικής αποτυχίας και του σχολικού και κοινωνικού τους αποκλεισμού.

Πα την εφαρμογή του προγράμματος λειτουργεί δίκτυο συνεργατών σε επίπεδο χώρας, οι οποίοι συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα.

Επειδή θεωρούμε σημαντικό το έργο που επιτελείται και το όφελος που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, παρακαλούμε για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης με τους συνεργάτες και τους συντονιστές του προγράμματος, τα ονόματα των οποίων

.αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες που μας έστειλε ο υπεύθυνος του έργου.

 

Εσωτερική Διανομή

 

1.           Ειδική Γραμματεία
Σπουδών
, Επιμόρφωσης
και Καινοτομιών

2.           Ειδική Γραμματεία
Παιδείας Ομογενών
και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης

3.   Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
4 . Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.


 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

 

 

Πίσω