Όριο ηλικίας για φοίτηση μαθητών  στο δημοτικό σχολείο

( εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ – Γ1 / 226 / 6-3-2000 )

 

Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και αφορούν το όριο ηλικίας φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο σος κάνουμε γνωστό τα ακόλουθα:

  1. Η παρ 3 του αρθρ. 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) καθορίζει ως όριο της υποχρεωτικής φοίτησης το 16ο έτος της ηλικίας. Η υποχρεωτική φοίτηση περιλαμβάνει το δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο, αλλά είναι ευνόητο ότι εφόσον η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, για διάφορους λόγους, δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτή συνεχίζεται μέχρι το παραπάνω έτος της ηλικίας.
  2. Το άρθρο 9 του  Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α) προβλέπει δυνατότητα διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές που φοιτούν σε τάξη μικρότερη από τη χρονολογική τους ηλικία.
  3. Πάγια πολιτική και βούληση του Υπουργείου Παιδείας είναι κανένα παιδί που προσέρχεται για φοίτηση στο δημοτικό σχολείο να μην απομακρύνεται με το αιτιολογικό ότι είναι  μεγάλης ηλικίας ή για άλλους λόγους, αλλά να ευρίσκονται τρόποι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τη δέουσα ευαισθησία, ώστε όλοι οι μαθητές. Έλληνες και αλλοδαποί, που η ηλικία τους είναι μικρότερη
    από το όριο της υποχρεωτικής φοίτησης (δηλ. κάτω από 16 ετών. άρθρο 2 Ν. 1556/85) και δεν  έχουν ολοκληρώσει φοίτηση 6 τάξεων σε σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής (δεν πήραν τίτλο ΣΤ' τάξης) να εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και να αποκτούν τον τίτλο του δημοτικού σχολείου.
  4. Είναι ευνόητο ότι η αναφορά ατή νόμιμη ηλικία που γίνεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/93 δεν αφορά την περίπτωση φοίτησης μαθητή σε τάξη μικρότερη της ηλικίας του αλλά την απαγόρευση φοίτησης σε τάξη μεγαλύτερη της ηλικίας του: όπως αυτό διευκρινίζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο του παραπάνω άρθρου (δηλ. στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/98).

 

 

Πίσω