ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

1.     Διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη Α′ και Β′ τάξεις Αισθητική Αγωγή – Διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας – Ενδυμασία – Λαϊκός Πολιτισμός

 

2.     Διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη - Τεύχος Α, Γ′ και Δ′ τάξεις  - Λαϊκός Πολιτισμός – Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών

 

3.     Διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη - Τεύχος Β, Γ′ και Δ′ τάξεις - Τοπική ιστορία – Φυσική Αγωγή – Αγωγή Υγείας

 

4.     Διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη - Τεύχος Α, Ε′ και ΣΤ′ τάξεις - Διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας – Περιβαλλοντική  εκπαίδευση – Τεχνολογία

 

5.     Διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη - Τεύχος Β, Ε′ και ΣΤ′ τάξεις - Φυσικές Επιστήμες

 

6.     Ευέλικτη ζώνη - Αντιπροσωπευτικές εργασίες μαθητών 2002

 

7.     Οδηγός Σχεδίου Εργασίας (αντίτυπα 2)
Πολυθεματικό βιβλίο – Ευέλικτη ζώνη – Διαθεματικότητα

 

8.     Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών - Τόμος Α  Αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

9.     Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών - Τόμος Β  Αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

10.                          Οδηγός για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης - Βιβλίο για το δάσκαλο

 

11.                           Βλέπω το σημερινό κόσμο
Πολυθεματικό βιβλίο δημοτικού σχολείου για την ευέλικτη ζώνη

 

12.                           Βλέπω το σημερινό κόσμο
Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες για την ευέλικτη ζώνη του δημοτικού σχολείου 2001

 

13.                           Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Εκπαιδευτικά θέματα - Αφιέρωμα στην ευέλικτη ζώνη

 

14.                           Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Εκπαιδευτικά θέματα - Αφιέρωμα στη διαθεματικότητα

 

15.                           CD για την ευέλικτη ζώνη

 

16.                           Η ευέλικτη ζώνη στην Π.Ε. – Περιφ. Κ. Μακεδονίας Σχ. Έτος 2003-04

 

 

 

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το έργο αποτελείται από: 5 τόμους & 5 φακέλους με 23 ιστογράμματα

(όσες και οι προσεγγίσεις Α & Β μέρους)

 

Α' Μέρος: 15 ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι στόχοι των οποίων είναι αναδυόμενοι και σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν  καλύτερα τα γεγονότα και τα φαινόμενα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

 

Β' Μέρος: 8 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 

Ο σκοπός τους είναι να δείξουν στον εκπαιδευτικό ότι μπορεί να οργανώνει δραστηριότητες πάνω σε στόχους που εκείνος επιλέγει όταν θεωρεί ότι κάποιοι από αυτούς δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν μέσα από τα σχέδια εργασίας των οποίων οι στόχοι είναι αναδυόμενοι

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συνδυασμός του Α' και Β' μέρους είναι ο καλύτερος και ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την υλοποίηση των στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων

 

Α' Μέρος:

Β' Μέρος:

1.           Το φθινόπωρο

1.       Ο κήπος του Σχολείου

2.           Περπατώντας στο δρόμο

2.       Σπίτι μου. ..σπιτάκι μου

3.           Ένα μικρό σποράκι

3.       Φυσάει. .φυσάει

4.  Διατρέφομαι σωστά και υγιεινά

4.       Παίζοντας με τους ήχους

5.           Το νερό κυλάει

5.       Μια φωτογραφία διηγείται

6.           Ανθισμένη αμυγδαλιά

6.       Μια κούκλα πολύ... πολύ παλιά.

7.           Κι εγώ τι ίδιο είμαι

7.       Γύρω γύρω όλοι

8.           Το Πάσχα

8.       Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης

9.     Τα νομίσματα

 

10.Θησαυροί της γης

 

11.    Η γραφή, το χαρτί

 

12.   Τα λουλούδια

 

13.   Παρατηρώντας τα πουλιά

 

14.   Ένα χρυσόψαρο στη γυάλα

 

 

 

Πίσω