Ευέλικτη ζώνη

 

Σκοπός της ευέλικτης ζώνης:

 

Η « Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων », που αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας, επιδιώκει με την ελεύθερη θεματική της και την ενεργητική μεθοδολογία της να επιτελέσει διπλό σκοπό:

πρώτον, να αντισταθμίσει την ανελαστικότητα, τις μονομέρειες και τον πολυκερματισμό σχολείου και δεύτερον, να διαποτίσει σιγά-σιγά με τις αρχές και τις πρακτικές της την καθημερινή διδακτική πράξη.

 

Θεματική της Ευέλικτης ζώνης:

 

Με δεδομένο το σκοπό της ευέλικτης ζώνης να « ενιαιοποιήσει » τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και με τις καταστάσεις της ζωής, η ευέλικτη ζώνη έχει « ανοιχτή » θεματική, που προτείνεται από τους μαθητές και διαμορφώνεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Με αυτή την έννοια τα θέματα που διερευνώνται μπορεί να προέρχονται από τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα επίκαιρα ζητήματα του τόπου τους και του κόσμου, αλλά κι από τα ερεθίσματα που προσφέρουν τα μαθήματα του σχολείου.

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός και περιλαμβάνει τις συνηθέστερες θεματικές περιοχές

Ενδεικτικές θεματικές περιοχές για το δημοτικό σχολείο:

Θέματα Αγωγής Υγείας

Αθλοπαιδιές

Θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Θέματα Αγωγής του καταναλωτή

Θέματα Περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού) - Γνωριμία με το τοπικό περιβάλλον

Τεχνολογία

Παιχνίδια με την αριθμητική

Χρήση των ΜΜΕ

Διαχείριση της πληροφορίας

Πολιτισμός - Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Δραστηριότητες με τη χρήση του Ευρώ

Θέματα Ολυμπιακής Παιδείας

Ισότητα των δύο φύλων - Άλλα σύγχρονα θέματα- Θεματικές

ενότητες από το Πολυθεματικό βιβλίο

Εικαστικά - Συλλογική δραστηριότητα και έκφραση

Λογοτεχνία

Συμμετοχή και Παρέμβαση σε σχολικά και εξωσχολικά δρώμενα - εκδηλώσεις

Οι φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή.

Ώρα βιβλιοθήκης για ελεύθερη ανάγνωση (φιλαναγνωσία).

Δραστηριότητες ομίλων ενδιαφερόντων και μαθητικών συνεταιρισμών.

 

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο και τάξη

( 6/θέσιου και πάνω δημοτικού σχολείου ) της ευέλικτης ζώνης

 

                                                                            ΤΑΞΕΙΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α′

Β′

Γ′

Δ′

Ε′

ΣΤ′

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-

-

2

2

2

2

2

ΓΛΩΣΣΑ

9

9

8

8

7

7

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

4

4

4

4

4

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

-

-

2

2

2

2

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

3

3

3

-

-

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-

-

-

-

2

2

7

ΦΥΣΙΚΑ

-

-

-

-

3

3

8

ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-

-

-

-

1

1

9

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

3

3

3

3

2

2

10

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

2

2

2

2

2

11

ΑΓΓΛΙΚΑ

-

-

3

3

3

3

12

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4

4

3

3

2

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

25

25

30

30

30

30

 

Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ κατανέμονται ως εξής: μια ώρα Μουσικής και οι άλλες για τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.

Στα σχολεία όπου η Ολυμπιακή Παιδεία εντάσσεται στο κανονικό διδακτικό ωράριο οι 2 ώρες της ευέλικτης ζώνης στις τάξεις Ε και ΣΤ ορίζονται ως εξής:

·        Μία (1) σταθερή ώρα ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα

·        Μία (1) ώρα κυλιόμενη σε ώρες μαθημάτων του συμβατικού προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή οι ώρες και η διαδικασία που θα εφαρμοστεί θα επιλεγούν με τη συνεργασία των δασκάλων των τάξεων, του διευθυντή του σχολείου και του οικείου σχολικού συμβούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευέλικτη ζώνη επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

www.pi-schools.gr

 

Πίσω