Σύντομο ιστορικό του σχολείου μας

Το 6° Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού βρίσκεται και λειτουργεί στο δυτικό άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

Το σχολείο πρωτολειτούργησε το σχολικό έτος 1983/84 ως 6/θέσιο. Λειτουργούσε σ' ένα νοικιασμένο ακατάλληλο διώροφο οίκημα, σε κακές συνθήκες με συνέπειες ακόμα και για την ασφάλεια των μαθητών. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε έως το σχολικό έτος 1997/98 όπου το Μάιο του 1998 έγινε μετεγκατάσταση σ' ένα νέο κτίριο, μαζί με το 6° νηπιαγωγείο και το 3° Γυμνάσιο. Η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, δηλαδή, οι πολλοί μαθητές που προέρχονται από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες (νεοπρόσφυγες - αλλοδαποί - ρομ), οι κοινωνικές ανάγκες, ο αγώνας επιβίωσης της τοπικής κοινωνίας που έχει χαμηλή οικονομική οντότητα, οδηγούν στην παραμέληση των παιδιών.

Το σχολείο το σχολικό έτος 1998/99 αναβαθμίζεται σε 12/θέσιο και ταυτόχρονα μετονομάζεται σε 6° Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου και από το σχολικό έτος 2002/03 σε 6° Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο.

 

Μετονομάστηκε σε διαπολιτισμικό διότι τις χρονιές 1998/ 99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03 και 2003-04 (με μια διακοπή το 2001/02) και 2006-07 εφαρμοζόταν στο σχολείο μας και εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής και το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από δίγλωσσους εκπαιδευτικούς στα παιδιά των αλλοδαπών και των νεοπροσφύγων από την Π. Σ. Ένωση, με τίτλο: « Εκπαίδευση παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών »

 

Εκτός από το διαπολιτισμικό πρόγραμμα στο σχολείο τα τελευταία 7 χρόνια γίνεται το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κι από το έτος 2006-07 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων.

Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ( παλιότερα κι ως το 2004 ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  ( από το 2006 ) εφαρμόζει το Πρόγραμμα  με τίτλο: «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο».

 

Το ποσοστό ( σε σύνολο μαθητών 342 – το σχολικό έτος 2006-07 ) παλιννοστούντων, αλλοδαπών και τσιγγάνων είναι 29,82 %.

 

το πρώτο μας σχολείο στο βάθος

της φωτογραφίας ( ένα διώροφο οίκημα )

1983-1998

το νέο μας σχολείο

1998-

η αυλή μας

εσωτερική όψη

του σχολείου

το γυμναστήριο μας η θεατρική σκηνή μας

 

 

Πίσω