Shkolla nr. 6 fillore Eksperimentale & Ndërkulturore e Eleftherio Kordelio


 

Nxënësit e shkollës

 

bullet

SHKOLLOR 2007-2008

bullet

SHKOLLOR 2008-2009

bullet

SHKOLLOR 2009-2010

bullet

SHKOLLOR 2010-2011

bullet

SHKOLLOR 2011-2012

bullet

SHKOLLOR 2012-2013

bullet

SHKOLLOR 2013-2014

bullet

SHKOLLOR 2014-2015

bullet

SHKOLLOR 2015-2016

bullet

SHKOLLOR 2016-2017

bullet

SHKOLLOR 2017-2018

bullet

SHKOLLOR 2018-2019

bullet

SHKOLLOR 2019-2020

bullet

SHKOLLOR 2020-2021


[Home]