Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο μας

Η ιστορική του διαδρομή από το 1998 ως σήμερα

 

Το σχολείο μας μετονομάστηκε σε Διαπολιτισμικό το σχολικό έτος 1998-99, όταν έγινε η μετεγκατάσταση του στο νέο κτίριο κι αναβαθμίστηκε σε 12/θέσιο.

Κατά τις χρονιές 1998/99 ως 2003/04 (με μια διακοπή το 2001/02) και 2006-07, 2007-08 (με μια διακοπή τα χρόνια 2004-05 και 2005-06) εφαρμοζόταν ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κε.Δ.Α. (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, το οποίο είναι Κέντρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανέπτυσσε το πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ) και το ΙΠΟΔΕ (Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το οποίο είναι ΝΠΙΔ, που εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ) από δίγλωσσους και μη ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ( που προσέλαβε και τοποθέτησε το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια του προγράμματος ) στα παιδιά των αλλοδαπών και των νεοπροσφύγων από την Πρώην Σ. Ένωση. Τίτλος του προγράμματος:

« Εκπαίδευση παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο »

 

Το πρόγραμμα μετά από διακοπή 2 χρόνων ξανάρχισε κι εφαρμόστηκε σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με το ΑΠΘ και τη Φιλοσοφική Σχολή από το Σεπτέμβριο του 2010 ως το Δεκέμβριο του 2013.

Στα πλαίσια του προγράμματος εργάστηκαν από το 1998 ως το 2012 στο σχολείο μας οι παρακάτω ωρομίσθιοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί:

 

Σχολικό Έτος 1998-99

Ντάγιος Σταύρος ( δεύτερη γλώσσα αλβανικά )

Δανιηλίδου Φωτεινή ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Σπυράντη Λώρα ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

 Σχολικό Έτος 1999-00

Ντάγιος Σταύρος ( δεύτερη γλώσσα αλβανικά )

Δανιηλίδου Φωτεινή ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Σπυράντη Λώρα ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Σχολικό Έτος 2000-01

Ντάγιος Σταύρος ( δεύτερη γλώσσα αλβανικά )

Δανιηλίδου Φωτεινή ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Σπυράντη Λώρα ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Σχολικό Έτος 2001-02

δεν έγινε το πρόγραμμα, δεν ήρθαν δίγλωσσοι

Σχολικό Έτος 2002-03

Δανιηλίδου Φωτεινή ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Ντάγιου Μερίτα ( δεύτερη γλώσσα αλβανικά )

Σχολικό Έτος 2003-04

Δανιηλίδου Φωτεινή ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Ντάγιου Μερίτα ( δεύτερη γλώσσα αλβανικά )

Σχολικό Έτος 2004-05 δεν έγινε το πρόγραμμα, δεν ήρθαν δίγλωσσοι
Σχολικό Έτος 2005-06 δεν έγινε το πρόγραμμα, δεν ήρθαν δίγλωσσοι
Σχολικό Έτος 2006-07

Αλεξανδρή Αικατερίνη ( ωρομίσθια )

(μέχρι 7/3/2007 ήταν η Στεφάνου Αλεξάνδρα-ωρομίσθια)

Καραγιάννης Παναγιώτης ( μόνιμος )

Ζώης Απόστολος ( μόνιμος )

Σχολικό Έτος 2007-08 Κοτανίδου Μαριάννα (ωρομίσθια)
Σχολικό Έτος 2008-09 δεν έγινε το πρόγραμμα
Σχολικό Έτος 2009-10 δεν έγινε το πρόγραμμα
Σχολικό Έτος 2010-11

Το σχολείο συμμετείχε σε 3 Δράσεις του προγράμματος:
Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Ασλανίδη Νάστια, μόνιμη δασκάλα του σχολείου μας)
Δράση 7: Σύνδεση Σχολείου-Κοινότητας (Τουτζιάρη Αντωνία και Ασλανίδη Νάστια, μόνιμες δασκάλες του σχολείου μας)

Δράση 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες (υποδράση 9.5 – εκπ/κές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, Καρατζίδης Στράτος & Καρράς Ευθύμιος, μόνιμοι δάσκαλοι του σχολείου)
Σχολικό Έτος 2011-12 Το σχολείο συμμετείχε σε 3 Δράσεις του προγράμματος:
Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Ασλανίδη Νάστια, μόνιμη δασκάλα του σχολείου μας)
Δράση 3: Δημιουργία κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου (Τουτζιάρη Αντωνία, Ευσταθιάδου Άννα μόνιμες δασκάλες του σχολείου & η Παπαναστασίου Σοφία, εθελόντρια, θεατρολόγος εξωτερική συνεργάτρια του σχολείου)
Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών
Δράση 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες (υποδράση 9.5 – εκπ/κές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, Τουτζιάρη Αντωνία & Γεωργούση Ευαγγελία, μόνιμες δασκάλες του σχολείου)

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος πανελλαδικά ήταν ως το 2004 ο καθηγητής κ. Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος.

Για τη Μακεδονία και τη Θράκη υπεύθυνοι του προγράμματος ήταν η

Περιφερειακή Επιστημονική Επιτροπή Μακεδονίας με επιστημονικό υπεύθυνο και πρόεδρο της επιτροπής τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη

Τηλέφωνο: 2310997351 και E-Mail: xochelis@edlit.auth.gr

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος:

Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για την Α΄/θμια Εκπ/ση, για τη Μακεδονία και τη Θράκη για το έτος 2006-07 ήταν:

Η Λέκτορας του Τομέα Παιδαγωγικής, του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. κα Κεσίδου Αναστασία

Τηλέφωνο και φαξ: 2310997580 - E-Mail: akesidou@edlit.auth.gr

Γραμματειακή υποστήριξη: Βίκυ Παπαγρηγορίου  - E-Mail: vpapagri@edlit.auth.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος:

Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για την Α΄/θμια Εκπ/ση, για τη Μακεδονία και τη Θράκη για το έτος 2007-08 ήταν:

Ο Δημήτριος Χαραλάμπους: (επιστημονικός υπεύθυνος και πρόεδρος της επιτροπής) - Καθηγητής με αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική» Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής)

Τηλέφωνο: 2310891308 και E-Mail: dphchar@uom.gr

 

Γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος για τη Μακεδονία και Θράκη:

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Θωμαή Δημητριάδου:

Τηλ.: 2310891361 και E-Mail: eppas.thess@gmail.com

Όλγα Κουτσού, Γεώργιος Παπαευστρατίου:

Τηλ.: 2310891608 και E-Mail: eppas.thess@gmail.com

…………………………………………………………………………………………

Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση αλλοδαπών & παλιννοστούντων μαθητών»

από το Σεπτέμβριο του 2010 ως το Δεκέμβριο του 2013
(επιστημονική υπεύθυνη και πρόεδρος της διοικούσας 11/μελής επιτροπής
η καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη)

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
α) για όλη την Ελλάδα, πλην της Περιφέρειας Αττικής, στο τηλέφωνο 23130 18460 
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
diapolis-info@lists.auth.gr (κ. Σμαρώ Οικονόμου)
β) για την Περιφέρεια Αττικής στο τηλέφωνο 210 7752 452 ή ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση diapolis-info-ath@lists.auth.gr (κ.Σοφία Φαντζίκου).

Επικοινωνία με την Κεντρική Γραμματεία του Έργου: diapolis-info@lists.auth.gr 

Επικοινωνία με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης: diapolis-admin@lists.auth.gr

Επικοινωνία με τις "Τάξεις Υποδοχής" (Δράση 1): diapolis-drasi1@lists.auth.gr 

Επικοινωνία με την "Ελληνομάθεια" (Δράση 2): diapolis-drasi2@lists.auth.gr

Επικοινωνία με τη "Διαπ. Επικοινωνία" (Δράση 3): diapolis-drasi3@lists.auth.gr

Επικοινωνία με την "Επιμόρφωση" (Δράση 4): diapolis-drasi4@lists.auth.gr

Επικοινωνία με τη "Μητρική Γλώσσα " (Δράση 5): diapolis-drasi5@lists.auth.gr

Επικοινωνία με την "Ψυχολογική Υποστήριξη" (Δράση 6): diapolis-drasi6@lists.auth.gr

Επικοινωνία με το "Σχολείο και Κοινότητα" (Δράση 7): diapolis-drasi7@lists.auth.gr

 

Στόχος του διαπολιτισμικού προγράμματος ήταν όχι μόνο η κοινωνική ένταξη των μαθητών και των οικογενειών τους με σεβασμό στη διαφορά και στην προέλευση, αλλά και να συμβάλει στη διαμόρφωση μαθητών ικανών να διαχειριστούν τη διαπολιτισμική πραγματικότητα και να επωφεληθούν από αυτή, στα πλαίσια βέβαια δημοκρατικών κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών.

 

Ως μέσα επίτευξης του στόχου χρησιμοποιούνται:

α) Η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

β) Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων.

γ) Η αλληλεγγύη του σχολείου στους νεοπρόσφυγες, στους αλλοδαπούς, στους τσιγγάνους και στις οικογένειες τους.

δ) Η δυνατότητα πολυπολιτισμικής έκφρασης - π.χ. μέσω της έκδοσης της 3μηνιαίας  σχολικής μαθητικής μας εφημερίδας, τη δημιουργία ιστοσελίδας κ.ά.

ε) Η υποστήριξη με τα τμήματα δημιουργικών δραστηριοτήτων στο ολοήμερο

( 6 τμήματα τη σχολική χρονιά 2006-07 )

στ) Οι εκδηλώσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα.

ζ) Η αναγνώριση και υποστήριξη των ταλέντων και δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και η ψυχολογική τους ενίσχυση.

η) Η έκδοση της τριμηνιαίας πολυπολιτισμικής μαθητικής εφημερίδας της ΣΤ τάξης με τίτλο: « Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών »

θ) Η ειδική στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ιστοσελίδα μας. Δ/νση ιστοσελίδας: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

ι) Η πλούσια διαπολιτισμική βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

κ) Η συμμετοχή του σχολείου σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ( οι οποίοι δίδασκαν στο σχολείο μας ως το τον Ιούνιο του 2004 ) εργάζονταν  ημερησίως 4 ώρες, ενώ η ωρομίσθια εκπαιδευτικός που απασχολείται στο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2006-07 ( 2 ώρες ημερησίως ) και οι δυο μόνιμοι εκπαιδευτικοί ( 1 ώρα ημερησίως ).

Το σχολικό έτος 2007-08, επανήλθαμε στο παλιό καθεστώς, δηλαδή η ωρομίσθια εκπαιδευτικός εργαζόταν  ημερησίως 4 ώρες

Στο ωράριο τους γινόταν: εντατική διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και των γλωσσικών μαθημάτων, εφαρμόζοντας κυρίως την επικοινωνιακή και συγκριτική μέθοδο (κυρίως στις γραμματικο-μορφολογικές ενότητες). Επεξηγηματικές ενότητες των βασικών δυσνόητων όρων άλλων υλών (μαθηματικών, ιστορίας  κλπ.) με σκοπό την παρακολούθηση των υπόλοιπων μαθημάτων στην τάξη τους.

Διαπίστωση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών και διαβάθμιση του επιπέδου δυσκολίας της γλωσσικής ύλης λόγω της ανομοιομορφίας της μαθητικής ομάδας.

Υπήρχε συναδελφική συνεργασία με τους υπόλοιπους δασκάλους όσον αφορά τη διαπίστωση χρηστικών λαθών των παιδιών στην τάξη τους και τη συγκριτική αξιολόγηση της προσπάθειας των μαθητών αυτών σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Ανταλλαγή εμπειριών.

Ακόμα πρέπει να τονίσουμε τη συνεργατική επικοινωνία με τους  γονείς - σε όσες περιπτώσεις αυτό ήταν δυνατόν - ως συμβουλευτικός μοχλός για την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

Χρησιμοποιούνταν τα βιβλία του Κε.Δ.Α.(Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής) και της Διαπολιτισμικής μας Βιβλιοθήκης ( βλέπε αναλυτικά τα περιεχόμενα της, στη σελίδα Βιβλιοθήκη) όμως σε κάποιες περιπτώσεις και τα βιβλία του οργανισμού.

Το μόνο μας πρόβλημα ήταν η έλλειψη χώρου, αλλά προσπαθούσαμε στα πλαίσια του δυνατού βέβαια να βρίσκουμε « λύσεις » με απώτερο σκοπό να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά.

Με την εφαρμογή του προγράμματος τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά.

Οι παλιννοστούντες (νεοπρόσφυγες) και αλβανόφωνοι μαθητές εντάσσονταν ταχύρυθμα στην κανονική διδακτική πορεία, με λιγότερες ελλείψεις και κενά διευκολύνοντας κατά πολύ τους κατά τάξη δασκάλους, στους οποίους δεν επαρκούσε ο διδακτικός χρόνος για την παράλληλη υποστήριξη των παιδιών αυτών.

Υπήρχε συνεργασία με τις οικογένειες.

Παρατηρήσαμε βέβαια ότι η εκπαιδευτική πορεία των μαθητών αυτών στο γυμνάσιο δεν είναι η ίδια με την πορεία στο δημοτικό.

Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2001-02 ως σήμερα λειτουργεί και Τάξη Υποδοχής Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών.

Μάλιστα από το σχολικό έτος 2002-03 ( με την υπουργική απόφαση Αρ. 86355 / Δ4, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αρ. 1132 - 29/8/2002 ) δημιουργήθηκε οργανική θέση Τάξης Υποδοχής στο σχολείο μας.

Στην παραπάνω Τάξη Υποδοχής έχουν διδάξει οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

 

Σχολικό Έτος 2001-02

Πολυχρονίδου Σωτηρία

Σχολικό Έτος 2002-03

Δεφίγγου Σταματία

Σχολικό Έτος 2003-04

Μαυρομάτης Γαβριήλ

Σχολικό Έτος 2004-05

Μαυρομάτης Γαβριήλ

Σχολικό Έτος 2005-06

Ασλανίδη Νάστια ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

Σχολικό Έτος 2006-07 Ασλανίδη Νάστια ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )
Σχολικό Έτος 2007-08 Ασλανίδη Νάστια ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )
Σχολικό Έτος 2008-09 Ασλανίδη Νάστια ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )
Σχολικό Έτος 2009-10 Ασλανίδη Νάστια ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )
Σχολικό Έτος 2010-11 Ασλανίδη Νάστια ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )
Σχολικό Έτος 2011-12 Ασλανίδη Νάστια ( δεύτερη γλώσσα ρωσικά )

 

Πρέπει να τονίσουμε ότι στην Τάξη Υποδοχής ( τύπος Ι ), εκτός από τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, βοηθάμε και κάποια παιδιά που οι γονείς τους είναι παλιννοστούντες, παρόλο που αυτά γεννήθηκαν στην Ελλάδα, διότι έχουν μαθησιακά προβλήματα και οι γονείς τους δεν είναι σε θέση να τους προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια.

 

Το Φεβρουάριο του 2003 έγινε μια έρευνα από την εφημερίδα Αγγελιοφόρος σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα σχολεία της Θεσ/νίκης και στα πλαίσια αυτής, δημοσιογράφος επισκέφτηκε το σχολείο μας και συνομίλησε με το δ/ντή κ. Παπαδόπουλο Στέργιο και με παλιννοστούντες κι αλλοδαπούς μαθητές της ΣΤ τάξης καθώς και τη δασκάλα τους κα Γκακούδη Σοφία.

 

 

Διαπολιτισμικές Δραστηριότητες του Σχολείου μας

 

 

ζωγραφιά μιας μαθήτριάς μας

 

 

συμμετοχή του σχολείου μας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius 1 και 2.2β

οργάνωση επιστημον. ημερίδας μαζί με τα άλλα διαπ. δημ. σχ. του νομού & έκδοση των πρακτικών

συμμετοχή της 25μελούς χορωδίας μας σε εκδηλώσεις διαπ. χαρακτήρα με τραγούδια σε διάφορες γλώσσες

6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ & ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

 6th INTERCULTURAL ALL DAY SCHOOL OF ELEFTHERIO-KORDELIO

 

 

συγγραφή, έκδοση, κυκλοφορία 3μηνιαίας πολυπολιτισμικής μαθητικής εφημερίδας – 

8ο έτος κυκλοφορίας το 2009-10

πρόταση – δραστηριότητα για ευαισθητοποίηση παιδιών σε θέματα μεταναστών

δημιουργήσαμε κι ανεβάσαμε τη δική μας ιστοσελίδα στο διαδίκτυο

στα ελληνικά κι αγγλικά

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

Πίσω