6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

Πρόγραμμα: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Βιβλιοθήκη - Βιβλιογραφία

Διαπολιτισμικά Σχολεία της Ελλάδας

Δραστηριότητες (προτεινόμενες)

Εισηγήσεις από Ημερίδες-Συνέδρια σχετικές με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Επιστημονική Ημερίδα των Διαπολιτισμικών Δημοτικών Σχολείων Ν. Θεσ/νίκης (Πρακτικά)   σε μορφή .pdf

Ι.Π.Ο.Δ.Ε.

Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Νομοθεσία - Έντυπα Αιτήσεων

Οδηγοί Αρχικής Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών-Αλλόγλωσσων Μαθητών

Περιφερειακή Επιστημονική Επιτροπή Μακεδονίας-Θράκης

Πρόγραμμα Ενηλίκων

Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο μας

Στατιστικά στοιχεία για παλιννοστούντες κι αλλοδαπούς μαθητές σε όλη την Ελλάδα

Χρήσιμα τηλέφωνα - Πληροφορίες

 


[Αρχική] [Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου]

[Το ιστορικό του σχολείου μας][Διδακτικό Προσωπικό][Μαθητικό Δυναμικό][Βιβλιοθήκη Δασκάλων][Βιβλιοθήκη Μαθητών][Σύλλογος Γονέων]

[Παραστάσεις-Εκδηλώσεις][Καλλιτεχνικά][Άλλες Δραστηριότητες][Καινοτομίες]

[Ολοήμερο σχολείο][Διαπολιτισμική Εκπαίδευση][Περιβαλλοντική Εκπ/ση][Ολυμπιακή Εκπ/ση][Καλλιπάτειρα]

[Ευέλικτη Ζώνη][Αγωγή Υγείας][Κυκλοφοριακή Αγωγή] [Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας][Δια Βίου Μάθησης][Unicef-Action Aid]

[Χρήσιμες Συνδέσεις]   [Η εφημερίδα μας]